תוכן 5

תמציתה של דוקטרינת הרובולוחמה העתידנית ע"פ ניסוח דוד איש שלום, מתבטאת בהוצאת החיילים ממתחם הסכנה כאשר הרובוטים מבצעים את המשימות המסוכנות בעוד הלוחמים שולטים עליהם מאחור בעמדות מוגנות. שינוי שינוי 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.