Related posts

הפגנה הבוקר מול אולם השימוע, בקריאה למנדלבליט לקיים את הצו המוסרי "לא תעמוד על דם רעך"
זכות הציבור לדעת את האמת על האשמות נגד נתניהו, ימין ושמאל כאחד!!! ולכן אנחנו אזרחי המדינה דורשים ממך מנדלבליט משרת הציבור, ולא אדוניו, לקיים את השימוע גלוי לכל, כמו מלצר לקראת הבחירות.

ההפגנה היום החל מ 9:30 מול משרד היועמש רח' צלאח א-דין 29 ירושלים.
להפיץ להפיץ להפיץ בכל דרך אפשרית.
ולהציף את משרד היועמש בטלפונים ופאקסים:
טל': 02 6466849. פקס: 02-6467001