Related posts

תמונת הירי המקורית ברבין מנקה את יגאל עמיר מירי ברבין

–         תמונה החושפת את הזיוף הגדול בתולדות המדינה

–         בקטע הוידאו המצורף מסרטו של קמפלר בערוץ 2 אין ירי אין קול ירי ואין יגאל עמיר

קטע הוידאו המקורי הנחשף כאן לראשונה חושף שתמונת הירי ברבין בסרטו של קמפלר זויפה.

בקטע המצורף מערוץ 2 אין רשף ירי, אין קולות ירי, ואין יגאל עמיר  

קטע הוידאו הראשון הכפול מכיל את שני קטעי "הירי" המקבילים

לקלות ההשוואה מצורפים שני קטעי "ירי" זהים זה מול זה מערוץ-2,

  • בראשון משמאל קטע הירי ברבין שהוצג בערוץ 2 (בפורמט החדש 9:16) נראה רשף הירי מהאקדח של יגאל עמיר

ולעומתו בצד ימין מוצג אותו קטע בדיוק בפורמט הישן (3:4)מאותו ערוץ-2, אך הפעם אין בתמונת "הירי" רשף ירי ואין קולות ירי

  • בשני קטעי הוידאו לא נראית כל דמות יורה
  • לקלות השוואה קטע "הירי" הכפול מוצג במהירות איטית במיוחד

 

 

קטע הוידאו השני – קטע הירי מוצג במהירות איטית במיוחד

בקטע "הירי" המוצג במהירות איטית במיוחד לא נראה רשף הירי, לא נשמע קול הירי, ואחרי גבו של רבין לא נראית כל דמות היורה.